Kontaktbegäran


Undrar du kring någon av nedanstående frågor eller annars känner att du vill bolla tankar med någon kring framtiden.  

- Är du utan sysselsättning på dagarna?
- Vill du börja studera eller arbeta, men vet inte med vad eller hur?
- Behöver du stöd att få ordning på din vardag?
- Känns sociala situationer ibland utmanande?
- Oroar du dig för din ekonomiska situation?
- Vill du träffa andra?

Fyll i nedanstående blankett, så tar vi kontakt med dig!

1. Namn Den här frågan är obligatorisk

2. Telefonnummer / Whatsapp Den här frågan är obligatorisk

3. E-post

4. Stad Den här frågan är obligatorisk

5. Här kan du med egna ord berätta varför du tar kontakt: Den här frågan är obligatorisk

6. ontaktformulär

7. Här kan du med egna ord berätta varför du tar kontakt:

8.