Metsäbiotalous Keskisuomalaisten nuorten arjessa

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa 16-30-vuotiaitten nuorten suhtautumisesta metsäbiotalouteen ja metsäbiotaloustuotteisiin. Kyselyllä selvitetään myös, kuinka paljon nuoret tietävät biotaloudesta ja samalla pyritään lisäämään heidän tietoisuuttaan biotaloudesta ja sen tuomista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tuloksia hyödynnetään BLOOM-hankkeen viestinnässä.

BLOOM on kansainvälinen hanke, joka pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta biotaloudesta ja keskustelua eri toimijoiden kesken. Kysely toteutetaan opinnäytetyönä. Kyselyn kohdealue on Keski-Suomi, mutta vastaava kysely tullaan toteuttamaan myös Ruotsissa.Kyselyn tekeminen vie noin 8-10 min.

Lisätietoa kansainvälisestä BLOOM-hankkeesta:
www.jamk.fi/bloom (BLOOMin suomalaiset nettisivut)
bloom-bioeconomy.eu/ (BLOOMin kansainväliset nettisivut)

Suhteesi metsään

1. Käytätkö metsää... Tämä kysymys on pakollinen

Voit halutessasi valita useita vaihtoehtoja

2. Pidätkö tärkeänä, että asuinpaikastasi on lyhyt matka metsään? Tämä kysymys on pakollinen

3. Miksi?

4. Kuinka suuri merkitys metsillä on sinun arjessasi? Tämä kysymys on pakollinen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ei merkitystä
Suuri merkitys

5. Miksi?

6. Omistaako lähipiirisi metsää? Tämä kysymys on pakollinen