.
Myrskylän kunnan kysely huoltajille, oppilaille
ja vapaa-aikapalveluiden käyttäjille

Haluamme kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä liittyen varhaiskasvatus-, koulu- ja vapaa-aikapalveluihin. Koulua koskevat kysymykset koskevat Kirkonkylän koulua (esikoulu-6lk).

Samaa/eri mieltä väittämät koskevat palveluiden riittävyyttä, tasavertaisuutta, tiedonsaantia sekä kuulemista. Lisäksi on muutamia avoimia kysymyksiä.

Vastausaikaa on 27.4.2018 saakka.

Lämmin kiitos vastaajille!

1=Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
En osaa sanoa
Varhaiskasvatuksen tuottamat palvelut kattavat lapseni tarpeen
Varhaiskasvatuksen tuottamat palvelut ovat saavutettavissa tasavertaisesti
Tiedonsaanti varhaiskasvatuksen palveluista ja päätöksenteosta on avointa ja riittävää
Minua kuullaan riittävästi varhaiskasvatuksen asiakkaana
Lasta kuullaan riittävästi varhaiskasvatuksessa
Koulu tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta ja riittävää tukea oppilaille
Koulun toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä perheitä ja oppilaita kohdellaan tasavertaisesti
Tiedonsaanti koulun toiminnasta ja päätöksenteosta on avointa ja riittävää
Oppilaita kuullaan toimintaa suunniteltaessa
Minua kuullaan koulun toimintaa suunniteltaessa
Kunnan järjestämät vapaa-aikapalvelut kattavat perheeni tarpeet
Vapaa-aikapalvelut on järjestetty tasavertaisesti kaikenikäisille (huomioiden, että Myrskylän kunnan painopistealueet ovat lapset, nuoret sekä seniori-ikäiset kuntalaiset)
Tiedonsaanti vapaa-aikapalveluista ja päätöksenteosta on avointa ja riittävää
Pystyn vaikuttamaan vapaa-aikapalvelujen palvelutarjontaan
Asuinkuntani on viihtyisä ja turvallinen minulle ja perheelleni
Millä tavoin Myrskylän kuntaa tulisi kehittää lapsiperheiden arkea ajatellen?
Anna palautetta – vapaa sana: