Youth Information Development and Networking

Tällä lomakkeella ilmoittaudut mukaan Koordinaatin järjestämälle Youth Information Development and Networking -koulutukseen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.1.2019 mennessä.

Youth Information Development and Networking -koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Viron nuorisotyönkeskuksen (ENTK) ja ohjausalan toimijan Wisecoachin kanssa. Kouluttajakoulutuksen aikana järjestetään neljä lähiopetusjaksoa Virossa sekä niiden välissä välitehtäviä. Lisäksi koulutus sisältää verkko-opetusta. Koulutuksen kieli on englanti. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan osallistujille tarjotaan koulutusmateriaaleja myös suomeksi. Mukana on Koordinaatin kouluttajia.

Lähiopetusjaksot järjestetään Tallinnassa 30.1-1.2.2019, 27.2-1.3.2019, 3.-5.4.2019 ja 5.-7.6.1019. Osallistujien odotetaan osallistuvan kaikille lähijaksoille. Koulutuksen suorittaneet osallistujat voivat koulutuksen jälkeen toimia ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency)  koulutusohjelmien virallisina kouluttajina.

Koulutuksen aikaisista majoituskuluista (2hh) sekä ruokailuista ja ohjelmasta vastaavaa ENTK. Suomalaisten osallistujien matkakuluista vastaa osaamiskeskus Koordinaatti. Koulutuksen aikaisista palkkakuluista ja päivärahoista vastaa osallistuja itse tai hänen taustaorganisaationsa.

Suomalaisten osallistujien osalta odotamme kouluttajakoulutuksen jälkeen, että osallistuja järjestää yhteistyössä osaamiskeskus Koordinaatin kanssa ERYICAn koulutuksia ja toimii niissä kouluttajana. Koulutukset ovat muun muassa YIntro, Digital YIntro ja Advanced YIntro -koulutuksia. Koulutusten järjestämisestä sovitaan aina erikseen kouluttajien kanssa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.12.2019 mennessä tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja antavat: Jaana Fedotoff, jaana.fedotoff(at)ouka.fi, p. 044 703 8215 tai Mika Pietilä, mika.pietila(at)ouka.fi, p. 044 703 8216

Henkilötietoja kerätään koulutusten käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi. Kyselyn toteuttaa osaamiskeskus Koordinaatti, jonka henkilöstö käsittelee annettuja tietoja.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot poistetaan järjestelmästä ja muista tallennuspaikoista kolmen kuukauden sisällä kurssin päättymisestä. Tästä pääset siirtymään tietosuojaselosteeseen.

1. Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Kokemuksesi nuorisotyöstä, nuorten tieto- ja neuvontatyöstä sekä kouluttamisesta Tämä kysymys on pakollinen

3. Sitoudun kouluttajakoulutuksen jälkeen erillisestä sopimuksesta toimimaan kouluttajana ja järjestämään koulutuksia yhteistyössä osaamiskeskus Koordinaatin kanssa. Tämä kysymys on pakollinen