Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA-verkosto) toimintaan liittyminen

Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) on korkeakoulujen perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella. TUHA-verkoston toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat henkilöt yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä. https://wiki.eduuni.fi/x/Cpz4Ag

TUHA-verkoston alaryhmiin voi tutustua täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/cpz4Ag

1. Yhteystietosi

Antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään TUHA-verkoston sähköpostilistoilla ja se lisätään myös verkoston yleiselle tiedotuslistalle tuha-verkosto@postit.csc.fi lähetettyäsi lomakkeen.

2. Mitkä seuraavista teema-alueista kuuluvat tehtäviisi?

3. Oletko mukana / kuulutko johonkin muuhun tutkimushallinnon alueella toimivaan verkostoon?

4. Olen kiinnostunut toimimaan seuraavissa TUHA-verkoston alla toimivissa ryhmissä

Tutkimusaineistoryhmän sähköpostilista (tuha-tutkimusaineistot@postit.csc.fi) on edelleen käytössä. Sen kautta tavoittaa kerralla kaikki tutkimusaineistojen asiantuntijat. Ryhmän muu aktiivinen toiminta on siirtynyt TSV:n avoimen tieteen aineistoryhmiin.

Viitearkkitehtuuriryhmän toiminta on toistaiseksi tauolla.
liityn vain sähköpostilistalle
myös ryhmän jäsenenä
Julkaisumetriikka
Julkaisutiedonkeruu
Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä
Tutkimusinfrastruktuurit
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu (TUPO)
Kv-rankingien yhteistyöryhmä
Tutkimuksen arviointi
Tutkimuksen ja tutkimushallinnon tietomalli- ja sanastotyö
Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurityö
Tutkimusaineistot
Tutkimusetiikkaryhmä
Tutkimusprosessin avoimuus
Tutkimustietojärjestelmät (täydennä Converis/Pure)

5. Muita terveisiä TUHA-verkoston koordinaatioryhmälle