UAS Journal: Aineiston julkaisulupa / Authorization to publish materials

1.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Tämä kysymys on pakollinen

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email

2.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email

3.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email

4.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email

5. Jos kirjoittajia on enemmän kuin neljä, lisää yhteystiedot tähän / If there are more than four authors, insert their contact information here

Artikkelin tiedot / Article information

6. Otsikko / Article title Tämä kysymys on pakollinen

7. Otsikko ja tiivistelmä englanniksi/ Title and abstract in English

Otsikko ja tiivistelmä (esim. 3-5 avainlausetta) englanniksi. / Title and abstract in English (e.g., 3-5 key sentences).

8.
Avainsanat (myös koulutusala) / Key words (also the educational field)
Tämä kysymys on pakollinen

9. Julkaisuehdot / Publishing Terms and Conditions Tämä kysymys on pakollinen