UAS Journal: Aineiston julkaisulupa / Authorization to publish materials
1.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email
2.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email
3.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email
4.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Nimi / Name
Organisaatio / Organisation
Tehtävänimike / Job title
Ylin tutkinto / Highest degree
Sähköposti / Email
5. Jos kirjoittajia on enemmän kuin neljä, lisää yhteystiedot tähän / If there are more than four authors, insert their contact information here
Artikkelin tiedot / Article information
6. Otsikko / Article title
7. Tiivistelmä / Abstract
Tiivistelmä (esim. 3-5 avainlausetta) käännätetään englanniksi ja sitä käytetään artikkeleiden markkinoinnissa. / Abstract (e.g., 3-5 key sentences): will be used in the marketing of articles.
8.
Avainsanat (myös koulutusala) / Key words (also the educational field)
9. Julkaisuehdot / Publishing Terms and Conditions