UAS Journal: Aineiston julkaisulupa / Authorization to publish materials

1.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

Tämä kysymys on pakollinen

2.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

3.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

4.

Kirjoittajan yhteystiedot / Author's contact information

5. Jos kirjoittajia on enemmän kuin neljä, lisää yhteystiedot tähän / If there are more than four authors, insert their contact information here

Artikkelin tiedot / Article information

6. Otsikko / Article title Tämä kysymys on pakollinen

7. Otsikko ja tiivistelmä englanniksi/ Title and abstract in English

Otsikko ja tiivistelmä (esim. 3-5 avainlausetta) englanniksi. / Title and abstract in English (e.g., 3-5 key sentences).

8.
Avainsanat (myös koulutusala) / Key words (also the educational field)
Tämä kysymys on pakollinen

9. Julkaisuehdot // Publishing Terms and Conditions Tämä kysymys on pakollinen

Olen lukenut ja hyväksyn UAS Journalin julkaisuehdot. Sitoudun noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Jos olen osallistunut yhteisartikkelin kirjoittamiseen, vastaan julkaisuoikeuden hyväksymisestä kaikkien kirjoittajien puolesta. //
I have read and agree to the Publishing Terms and Conditions of UAS Journal. In case I have participated in writing a joint article, I take the responsibility on behalf of all the authors for the acceptance of the right to publish.