Kokemus Äijäryhmään osallistumisesta

1. Taustakysymykset

2. Arvoi ryhmätoimintaa

Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä
Kokoontumispaikka on ollut hyvä
Ryhmän koko on hyvä
Kokokoontumisväli on sopiva
Kokokoontumisaika on hyvä
Ryhmän toiminta on mielekästä?
Ryhmän ohjaus toimii
Ryhmä on vastannut odotuksiani
Olen oppinut uutta
Osallistuminen ryhmään on parantanut mielialaani?
Osallistuminen ryhmään on vähentänyt yksinäisyyden kokemuksia
Olen löytänyt ryhmästä ystäviä
Vuorovaikutus ryhmälaisten kesken on myönteistä

3. Anna ryhmätoiminnan onnistumiselle arvosana asteikolla 4- 10

4.
Miten ryhmään osallistuminen on vaikuttanut arkeesi?

5. Odotuksia tai ideoita miten kehittäisit ryhmän sisältöä ja toimintaa?

6. Miten olet kokenut sen, että ryhmässä on vain miehiä?

7. Kerro vapaasti ajatuksia ryhmään liittyen?

8. Voiko sinuun ottaa yhteyttä mahdollista ryhmän arvointihaastattelua varten?