Ansökningsblankett för Mellersta Österbottens idrottsakademi

1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Förnamn
Efternamn
Personbeteckning
Telefon
E-post
Adress
Postnummer
Postanstalt
Längd och vikt
Vårdnadshavare (under 18 år)
Vårdnadshavares telefon
Vårdnadshavares e-post

2. UPPGIFTER OM STUDIER

Läroanstalt
Examen
Utbildningsprogram
Påbörjat studierna år
Uppskattad avgångsår
Annat
Medeltalet i läsämnen och vitsordet i gymnastik på det senaste betyget

3. UPPGIFTER OM IDROTT, RESULTAT JA FÖRENING

Huvudgren, till vilken du söker
Specialisering (spelarroll e.d.)
Andra grenar som du har som hobby

4. DINA BÄSTA IDROTTSPRESTATIONER JA RESULTAT UNDER DEN GÅNGNA SÄSONGEN

År
Gren
Åldersklass
FM-placering
Placering på områdes- / distriktsnivå
Bästa resultat
Andra prestationer (representation i områdes-, landslags-, mästerskapstävlingar e.d.)

5. UPPGIFTER OM TRÄNING OCH TRÄNARE

Förening
Börjat träna regelbundet (år)
Antal träningstimmar /- pass per vecka
Träningsgrupp (förbunds, områdes, distrikts e.d.)
Tränare
Tränarens telefon
Tränarens e-post
Tränaren beredskap att samarbeta med idrottsakademin
Annat

6. MÅLSÄTTNINGAR OCH MOTIV

Varför söker du till Mellersta Österbottens idrottsakademi?
Dina målsättningar med studierna?
Dina målsättningar i idrott?
Annat?

7. TILLÄGGSUPPGIFTER

8. MITT FÖRSÄKRINGSBOLAG ÄR:

Allmänna kriterier

För att bli antagen bör du ansöka och bli invald till någon av de läroanstalter som samarbetar med Mellersta Österbottens idrottsakademi. Ansökan till läroanstalterna görs via gemensam ansökan. Till idrottsakademin ansöker du med denna ansökningsblankett eller så kan du höra dig för om ansökningsförfarandet via adressen timo.virolainen@kepli.fi.

 

Idrottsliga kriterier

En motiverad inställning och vilja att träna målinriktat mot en nationell eller internationell nivå i din gren.

Minimi kravet är att du deltar i tävlingar på distriktsnivå i din egen åldersklass.

Vid behov utföra ett urvalsprov och bli godkänd.

 

Registerbeskrivning

Registerbeskrivningen för Mellersta Österbottens idrottsakademi hittar du på då idrottsakademins egna hemsidor.

 

 

När du skickar iväg din ansökan, skickas en kopia av den till din vårdnadshavares e-post.