Intresseanmälan:
Internationellt eTwinningsseminarium

- Favignana, Italien 26-28 september 2019 -

Målgrupp: låg- och mellanstadielärare som är nybörjare i eTwinning och arbetar i glesbygdsskolor

1. Fyll i nedanstående kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

2. Under läsåret 2019-2020 undervisar jag följande klasser och ämnen (relevanta för seminariedeltagandet) Den här frågan är obligatorisk

3. Beskriv kort en projektidé du har. Förklara även vilket samarbete du tänker att elevernakan ha  (över landsgränserna) i projektet. Den här frågan är obligatorisk

4. Ge en kort motivering till varför du söker en plats på seminariet: Den här frågan är obligatorisk

5. Om du får en plats, på vilket sätt kommer du då att använda dina nya kunskaper på din skola (förutom i eTwinningprojektet)? Den här frågan är obligatorisk

6. Min rektor är införstådd med min ansökan Den här frågan är obligatorisk

eTwinning är del av Universitets- och högskolerådet, UHR och lyder därför under myndighetens hantering av personuppgifter. Så behandlar UHR personuppgifter: https://www.uhr.se/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/