Ilmoittautuminen | Anmälning

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua kuntien ja kuntayhtymien tietosuojavastaavien verkostoon. Verkosto toimii tietosuojavastaavien ammatillisena vertaisverkostona. Verkostolla on käytössään verkkotyötila, joka toimii foorumina verkoston jäsenten väliselle avoimelle ja luottamukselliselle keskustelulle sekä tiedonjakamiselle. 

Med denna blankett kan du anmäla dig till nätverket för dataskyddsansvariga. Nätverket fungerar som en referensgrupp för kommunernas och samkommunernas dataskyddsansvariga. Nätverket änvänder en nätplattform som ett forum för diskussion mellan medlemmar och för att ge ut information.

1. Taustatiedot | Bakgrundsfakta Tämä kysymys on pakollinen

2. Toimin tietosuojavastaavan tehtävissä | Jag arbetar som dataskyddsombud Tämä kysymys on pakollinen

3. Minut voi liittää Eksaitti-verkkotyötilaan. Työtilassa yhteystietoni näkyvät muille verkoston jäsenille. 
Jag vill ansluta mig till nätplattformen Eksaitti. Mina kontaktuppgifter delas med andra medlemmar i nätverket.
Tämä kysymys on pakollinen

4. Haluan olla mukana tietosuojavastaavien verkoston työvaliokunnassa. 
Jag vill delta i arbetsutskottet i nätverket för dataskyddsansvariga.
Tämä kysymys on pakollinen

5. FCG saa lähettää minulle markkinointipostia tietosuojaan liittyvistä koulutuksista. 
FCG får skicka mig marknadspost om dataskyddsutbildningar.
Tämä kysymys on pakollinen