Anna palautetta Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019 on nyt kulunut kuukausi. Otamme mielellämme vastaan palautetta tapahtumaa koskien – mikä oli hyvin, mitä voisimme tehdä paremmin ensi kerralla? Voitte kirjoittaa palautteenne omin sanoin seuraavista osa-alueista:

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019 lij ââʹn mõõnnâm mäännpââʹjj. Mij väʹlddep miõlstan vuâstta maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin – mii leäi puârast, mâiʹd vueiʹtčim tueʹjjeed pueʹrben puõtti vuâra? Vueiʹttveʹted ǩeeʹrjted maacctõõzz jiiʹjjed saaʹnivuiʹm puõtti teeʹmin:

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019 lii tääl moonnâm mánuppaje. Mij väldip mielâstân vuástá macâttâs tábáhtusâst – mii lâi pyeri, maid mij puávtáččijm porgâđ pyerebeht puáttee keerdi? Pyehtivetteđ čäälliđ tii macâttâs jieijâd sanijguin čuávuváá aašijn:

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas 2019 lea dál gollán mánotbadji. Mii váldit mielas vuostá máhcahaga dáhpáhusas – mii lei buorre, maid mii sáhttit bargat buorebut čuovvovaš háve? Sáhtát čállit máhcahaga iežat sániiguin čuovvovaš áššiid birra:

1. Saitteko tapahtumasta etukäteen tarpeeksi informaatiota tarpeeksi ajoissa?
Vuäʹǯǯid-a čeäʹppvuõđpeeiʹvin ouddǩiõʹtte nokk teâđ nokk ääiʹjbeäʹlnn?
Finnijd-uv tábáhtusâst muuneeld tuárvi tiäđu tuárvi ääigild?
Gávdnuigo dáhpáhusa birra doarvái diehtu ja doarvái árrat?

2. Oliko tapahtumasta helppo löytää tietoa esim. Saamelaiskäräjien nettisivuilta?
Leäi-a čeäʹppvuõđpeeiʹvin hiâlpp kaunnâd teâđ ouddm. Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain?
Lâi-uv älkkee kavnâđ tiäđu tábáhtusâst om. Sämitige nettisiijđoin?
Leigo dáhpáhusa birra álki gávdnat dieđuid omd. Sámedikki neahttasiidduin?

3. Tapahtumaan ilmoittautuminen
Čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš
Tábáhtusân almottâttâm
Dáhpáhussii almmuheapmi:

4. Kuljetukset tapahtumaan
Jååđtõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvid
Sáátuh tábáhtusân
Sáhtut dáiddadáhpáhussii:

5. Majoitus tapahtuman aikana
Innstummuš čeäʹppvuõđpeeiʹvin
Ijâstâllâm tábáhtus ääigi
Idjadeapmi dáhpáhusa áigge:

6. Ruokailut tapahtuman aikana
Porrmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvin
Purâdem tábáhtus ääigi
Boradeamit dáhpáhusa áigge: