Anmälan Ta barnet till tals-utbildarutbildning i Österbotten 2019
Ilmoittautuminen Lapset puheeksi-kouluttajakoulutus Pohjanmaalla 2019

1.

2. Oletko saanut Lapset puheeksi-menetelmäkoulutusta? Har du fått metodutbildning i att Föra barnen på tal?

3. Jos olet suorittanut koulutuksen, oletko käyttänyt menetelmää käytännössä?
Om du har fått utbildning, har du använt metoden i praktiken?

4. Erityisruokavalio / Specialdiet