Kainuun Näkövammaiset ry / ATK-hankkeen palautekysely 2017-2019

1. Ikä

2. Sukupuoli

3. Elämän tilanne

4. Millaista ohjausta sait

5. Oliko ohjaus osaavaa ja asiantuntevaa, asteikko 5 hyvä, 1 huono

6. Saitko tarvitsemasi tiedon tai avun, asteikko 5 hyvä, 1 huono

7. Miten ohjaus edisti arjessa pärjäämistä?

8. Koetko tämän toiminnan ja ohjauksen tarpeelliseksi myös jatkossa?

9. Ruusut?

10. Risut?