#Digitie

1. Yrityksen nimi

2. Yrityksen toimiala

3. Yrityksen asiakkaita ovat enimmäkseen

4. Yrityksen toiminnan pääpaino on

5. Yrityksen liikevaihto

6. Yrityksen henkilöstön lukumäärä

7. Yrityksen ikä vuosina

8. Kuinka hyvin yrityksenne hyödyntää mielestänne digitaalista markkinointia?
(Asteikko 1-7, jossa 1 = erittäin huonosti ... 7 = erittäin hyvin)

9. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia perusteita digitaalisen markkinoinnin keinojen/kanavien käyttämiselle?
(Asteikko, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ... 5 = erittäin tärkeä)

1
2
3
4
5
Asiakaspalvelu
Asiakastyytyväisyyden parantaminen
Asiakasuskollisuuden vahvistaminen
Asiakaskunnan siirtyminen digitaalisiin kanaviin
Lisämyynti nykyisille asiakkaille
Mahdollisuus asiakasdialogiin
UusasiakashankintaBrändin rakentaminen
Kuluttaja-/asiakaskäyttäytyminen
Kustannustekijät
Viestin nopea perille saaminen
Viestinnän kohdennettavuus
Tietoisuuden kasvattaminen
Rekrytointi

10. Kuinka aktiivisesti hyödynnätte seuraavia digitaalisia työvälineitä?

Ei lainkaan
Satunnaisesti
Aktiivisesti
Erittäin aktiivisesti
Verkkosivusto
Verkkokauppa
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, blogi)
Bannerimainonta
Sähköpostimarkkinointi
Hakukonemarkkinointi
Hakukoneoptimointi
Sähköinen asiakaspalvelu (chat, ajanvaraus yms.)
Asiakkuuksienhallintajärjestelmä (CRM)
Sähköiset hankinnat/tilaukset
Sähkoinen laskutus
Mobiilisovellukset
Yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet (Yammer, WhatsApp yms.)
Toiminnanohjausjärjestelmät (esim. SAP)