Opiskelijamentorointi 2019
Haku mentoriksi

1. Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen

Seuraavien kysymysten avulla yritämme löytää sopivat aktori-mentoriparit.

2. Nykyinen työtehtäväni (organisaatio, toimiala, tehtävänimike, vastuut, jne.)

3. Aikaisemmat työpaikkani (organisaatio, toimiala, tehtävänimike, vastuut, ajankohta (voit myös halutessasi liittää CV:n)

4. CV

5. Ydinosaamiseni/ vahvuuteni

6. Haluan mukaan opiskelijamentorointiohjelmaan, koska… (toiveeni ja odotukseni sekä mitä annettavaa minulla on aktorilleni)

7. Haluaisin käsitellä aktorini kanssa seuraavia asioita ja teemoja (mainitse 3 tärkeintä teemaa)

8. Millaisen aktorin toivon saavani?

9. Kerro jotain muuta itsestäsi (esim. vapaa-ajasta, harrastuksista, yhdistystoiminnasta, perheestä…)

Hakulomake on luottamuksellinen ja sitä käsittelevät ainoastaan opiskelijamentorointityöryhmän jäsenet. Hakemus lähetetään myös aktorillesi.