Pro Ysitien yrityskysely

Pro Ysitie ry toteuttaa kevään 2019 aikana kyselyn ysikäytävän (9-tie ja sen rinnalla kulkeva rautatie) vaikutusalueella toimiville yrityksille. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa ysikäytävän kehittämistarpeista ja merkityksestä yrityksille. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään ysikäytävän edunvalvonnassa ja yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Pro Ysitie ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii aktiivisesti Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja Niiralan välisen valtatie 9:n ja vastaavien ratayhteyksien kehittämiseksi. Yhdistyksen jäseninä (37) ovat varsin kattavasti yhteysvälin keskuskaupungit, muut kunnat ja kaupungit, maakuntien liitot, kehittämisyhtiöt ja kauppakamarit. 

Lisätietoa kyselystä ja Pro Ysitie ry:stä:
toiminnanjohtaja Anna-Liisa Juurinen
anna-liisa.juurinen@jamsek.fi
p. 040 - 747 7736

www.proysitie.fi