Webropol-kysely lasten ja nuorten viihtyvyydestä Vaajakoskella

Tämän kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa Vaajakoskesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Kysely on auki helmikuun (2019) ajan.

Sen aineistoa käytetään pohjana to 14.3. klo 18 Vaajakosken koululla järjestettävässä "Lasten ja nuorten Vaajakoski" -keskustelutilaisuudessa, joka on avoin kaikille. Kooste kyselyn tuloksista toimitetaan Jyväskylän kaupungin päättäjille, tiedotusvälineille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajia voi tunnistaa. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen palveluiden palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö.

Lisätietoja: suunnittelija Tanja Räty, tanja.raty@jkl.fi

1. Olen

2. Ikäni on (vuotta)

3. Vaajakoski asuinalueena

1 tosi epäviihtyisä
2 melko epäviihtyisä
3 tavanomainen
4 melko viihtyisä
5 tosi viihtyisä
en osaa sanoa
Mielestäni Vaajakoski on lasten ja nuorten asumisen kannalta

4. Vaajakosken palvelut

1 tosi tylsä
2 melko tylsä
3 tavanomainen
4 melko viihtyisä
5 tosi viihtyisä
en osaa sanoa
Mielestäni Vaajakoski on lasten ja nuorten palvelujen kannalta

5. Vaajakoski harrastamisen paikkana

1 tosi epäviihtyisä
2 melko epäviihtyisä
3 tavanomainen
4 melko viihtyisä
5 tosi viihtyisä
en osaa sanoa
Mielestäni Vaajakoski on lasten ja nuorten harrastusten ja harrastamisen kannalta

6. Mielestäni Vaajakoskelta löytyy lasten ja nuorten kannalta seuraavia myönteisiä asioita

7. Mielestäni Vaajakoskella voitaisiin parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua seuraavilla tavoilla