Kysely kilpirauhastiedosta ja sen tarpeesta


Oletko noin 15-60 -vuotias? Onko sinulla tai läheiselläsi jokin kilpirauhassairaus, josta kaipaisit tietoa? Vai teetkö töitä kilpirauhassairauksien parissa ja haluaisit syventää ammatillista osaamistasi?

Kilpirauhasliitolla on käynnistynyt uusi Kannatin-hanke, jonka tarkoituksena on tarjota kilpirauhassairauksista kiinnostuneille tietoa ja tukea netissä. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja työikäiset kilpirauhassairaat sekä lisäkilpirauhaspotilaat. Vaikka kohderyhmä painottuukin harvinaissairaisiin ja nuorempaan väkeen, tuotettu tieto tulee olemaan kaikkien saatavilla.

Hanke on juuri käynnistynyt ja nyt tarvitsemme teitä mukaan ideoimaan tulevaa. Millaisista asioista kaipaisit tietoa? Mitkä asiat sinua mietityttävät? Entä millaisessa muodossa haluaisit tiedon olevan? Kiinnostavatko sinua perinteiset artikkelit, vai katselisitko mieluummin videoita tai kuuntelisit podcasteja silloin kun sinulle sopii?

Vastauksilla on iso merkitys, sillä niiden pohjalta lähdemme suunnittelemaan hankkeen aikana tuotettavaa tietoa ja sen muotoja.  

Kyselyyn voi vastata anonyymisti. Kiitos!

1. Ikäsi?
2. Suhteesi kilpirauhassairauksiin?
3. Mistä lähteistä etsit tietoa kilpirauhassairauksista?
4. Löydätkö kaiken tarvitsemasi tiedon samasta paikasta? Jos et, niin mistä tämä johtuu? Mitä tietoa joudut etsimään mistäkin?
5. Millaisista sisällöistä sinulle on erityisen paljon hyötyä?
6. Mitä aiheita toivoisit käsiteltävän enemmän?
7. Millaisessa muodossa olisit kiinnostunut saamaan kilpi- tai lisäkilpirauhastietoutta?
8. Muuta lisättävää tai kommentoitavaa?