Seksuaalikasvatuksen tarvekartoitus toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle

Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa lapsille ja nuorille annetaan puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuuden kaikista näkökohdista ja heitä autetaan kehittämään taitoja, joiden turvin he voivat toimia näiden tietojen pohjalta. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa seksuaalisuus nähdään ihmisen voimavarana, auttaa lapsia ja nuoria kehittämään keskeisiä taitoja, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissaan. Se auttaa toteuttaa seksuaalisuuttaan ja elää kumppanuussuhteissaan tyydyttävällä ja vastuullisella tavalla. Nämä taidot ovat myös hyvin tärkeitä, jotta he osaavat suojautua mahdollisilta riskeiltä. Seksuaalikasvatus on myös osa yleisempää kasvatusta ja vaikuttaa siten lapsen persoonallisuuden kehittymiseen. Sen ennaltaehkäisevä luonne auttaa ehkäisemään seksuaalisuuteen liittyviä haittavaikutuksia, mutta voi myös parantaa elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa)

1. Vastaajan toimiala

2. Miten seksuaalikasvatus mielestäsi sopii toisen asteen oppilaitoksen opetukseen?

3. Mitä haasteita koet oppilaitoksesi seksuaalikasvatuksessa olevan?

4. Mitä ammattilaisena tarvitset seksuaalikasvatuksen tueksi

5. Millaista muuta tukea toivoisit omaan seksuaalikasvattajana toimimiseen?