Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus

Kysely 7–12-vuotiaille ja heidän huoltajilleen

Hyvä 7–12-vuotias! Hyvä huoltaja!


Teemme tutkimusta, jossa halutaan tietää, mitä 7–12-vuotiaille kuuluu. Teidän ajatuksenne ovat meille tärkeitä! 

Tämä kysely on suunnattu erityistä tukea liikunnassa tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen. Kyselyn avulla pyrimme selvittämään lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja esteitä. Haluaisimme tietää, mitä mieltä te olette ja millaisia kokemuksia teillä on liikunnasta. Meitä kiinnostavat ajatuksenne, vaikka perheessänne ei harrastaisikaan liikuntaa.

Kysely on osa laajempaa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, jossa selvitetään 6–29-vuotiaiden nuorten liikuntaharrastuksia. Tutkimus tehdään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Valtion nuorisoneuvoston, Valtion liikuntaneuvoston sekä Nuorisotutkimusverkoston välillä.

Anna äänesi kuulua tutkimuksen kautta!

Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain tutkimuskäyttöön. Työskentelemme tutkijoina Nuorisotutkimusverkostossa, ja meillä on osaamista tiedon luottamuksellisesta käytöstä. Tutkimuksen tuloksilla – joihin voit vaikuttaa vastaamisella – on merkitystä. Tuloksia käsittelevät ja analysoivat salassapitosopimuksen allekirjoittaneet tutkijat ja tulokset raportoidaan ja julkaistaan niin, ettei yksittäisiä tutkimukseen osallistujia voi tunnistaa.  Tutkijat kirjoittavat aineiston pohjalta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018 sekä tekevät julkaisuja esimerkiksi tieteellisiin lehtiin. Tutkimustulokset julkaistaan maaliskuussa 2019. Tutkimuksen julkistamisen jälkeen aineisto arkistoidaan Tampereen yhteiskunnalliseen tietoarkistoon mahdollisia jatkotutkimuksia varten muodossa, josta kukaan ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Voitte siis kertoa ajatuksiasi aivan vapaasti!

Lomakkeen täyttöohjeet

Lapsi ja huoltaja voivat täyttää lomakkeen yhdessä. Erityisesti taustakysymykset T1–T11 sivulla 2 ja liikkumiseen liittyvät kysymykset K1–K15 sivuilla 3–5 kannattaa jättää aikuisen vastattavaksi. Lapselle tarkoitetut kysymykset ovat sivuilla 7–8.

Täyttäkää lomake merkitsemällä haluamanne vaihtoehto. Jos ei toisin mainita, kustakin kysymyksestä valitaan vain yksi vaihtoehto. Meitä kiinnostavat erityisesti teidän omat näkemyksenne ja kokemuksenne. Kysymyksiin ei siis ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan tärkeintä on vastata juuri niin kuin teistä itsestänne tuntuu.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn pian - viimeistään 21.12.2018 mennessä.

HUOM! Mikäli olet saanut kyselyn lokakuussa 2018 postitse ja vastannut siihen, kiitämme vastauksestasi hyvin paljon eikä sinun tarvitse tähän nettikyselyyn enää vastata.
 

Lämmin kiitos vastauksistanne ja hyvää jatkoa!


Mikko Salasuo                                          Tiina Hakanen                                  Sami Myllyniemi
VTT, dosentti, Nuorisotutkimusverkosto   FM, Nuorisotutkimusverkosto          VTM, Nuorisotutkimusverkosto
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi           tiina.hakanen@nuorisotutkimus.fi    sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi
puh. 040 548 5520                                   puh. 044 416 5349
1 / 10