#METOO
Oletko kokenut seksuaalista häirintää Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa?

Seksuaalinen häirintä on ollut vahvasti esillä mediassa viime päivinä. On hyvä, että asioista puhutaan, eikä vaieta. Suomen Latukin haluaa olla mukana rakentamassa parempaa Suomea. Meitä kiinnostaa jäsentemme hyvinvointi sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen koko järjestön toiminnassa. Siksi haluamme selvittää, kuinka moni on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

1.

Oletko kokenut seksuaalista häirintää Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa?

2.

Haluatko kertoa tarkemmin, millaisesta häirinnästä oli kyse:

3.

Oletko kertonut häirinnästä muille (esim. yhdistyksen hallitukselle)?