Matkailudiilin kysely matkailualan sidosryhmille

Matkailudiili on valtakunnallinen matkailun kohtaannon toimenpideohjelma, jossa etsitään ratkaisuja matkailualan työntekijöiden ja työpaikkojen parempaan kohtaamiseen tiivistämällä matkailutyöhön liittyvien sidosryhmien yhteistyötä, kohottamalla matkailutyön imagoa viestinnän keinoin sekä ostopalveluina hankittujen 27 pilottikokeilun avulla. Lue lisää Matkailudiilistä täältä.

Matkailudiilin tämän vuoden toimenpiteet ovat loppusuoralla ja hanke on saanut jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun saakka. Koostamme parhaillaan kuluneen vuoden toimenpiteiden tuloksia yhteen ja suunnittelemme ensi vuotta.


Tähän liittyen olemme tehneet kyselyn, jolla haluamme kartoittaa matkailun kohtaantohaasteita valtakunnallisesti ja tarjota kaikille matkailualan kehityksestä kiinnostuneille tahoille mahdollisuuden vaikuttaa. Tulosten pohjalta suunnittelemme Matkailudiili-hankkeen vuoden 2019 toimenpiteitä matkailualan työvoimahaasteiden helpottamiseksi.