KARTOITUS bronkiektasiatautia sairastavat

Taustatiedot

1. Olen

2. Olen iältäni

3. Olen tällä hetkellä

Bronkiektasiataudin oireet

4. Bronkiektasiatautini oireiden vaikeusaste viimeisen 6 kuukauden aikana (0=ei oireitta - 10=vaikea oire)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
limaisuuden määrä
limaisuuden koostumus
yskä
hengitystietulehdus
veriyskä
hengenahdistus
kuume
rintakipu
fyysisen suorituskyvyn lasku
muu, mikä
muu, mikä

5. Pahenemisvaiheella tarkoitetaan yli 24 tunnin kestävää oirekuvan muuttumista omaa normaalia tilannetta pahemmaksi. Minulla on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana pahenemisvaiheita  (kpl):

Hoito ja ohjaus

6. Hoitoyksikkö, jossa bronkiektasiatautini kontrollit ovat tällä hetkellä

7. Asiantuntijat (voit valita useamman), jotka osallistuvat hoitooni ja ohjaukseeni

8. Olen saanut hoitavalta taholta tietoa ja ohjausta (voit valita usemman)

9. Minulla on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana bronkiektasiatautiin liittyen antibioottikuureja (kpl):

10. Minulta on otettu viimeisen 12 kuukauden aikana bronkiektasiatautiini liittyen yskösnäytteitä (kpl):

11. Minulla on

kyllä
ei
resepti valmiina antibioottikuuriin
resepti valmiina kortisonikuuriin
estolääkitys (viimeisen 12 kk aikana)
hypertoninen keittosuolaliuos (lääkärin määräämä)

12. Hypertonisen keittosuolaliuoksen

13. Päivittäinen omahoitoni koostuu (voit valita useamman)

14. Koen tarvitsevani lisätietoa ja -ohjausta (voit valita useamman vaihtoehdon)

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on ihmisen pysyvä ominaisuus ja se liittyy vahvasti itsetuntoon. Kehomme, mielemme ja niihin liittyvät tunteet ovat seksuaalisuuden ja identiteetin perusta. Elämässä on erilaisia merkittäviä vaiheita, jotka vaikuttavat kehoon ja mieleen. Ikä muuttaa kehoa ja muuttaa ihmistä myös henkisesti. Sairastuminen vaikuttaa itsetuntoon ja sitä kautta myös käsitykseen itsestä seksuaalisena olentona.

Seksuaalisuus on laaja käsite ja jokaiselle se tarkoittaa eri asioita. Seksuaalisuuteen kuuluu mm. miehenä/naisena oleminen, hellyys, yhteenkuuluvaisuus, itsetunto, läheisyys, aistinautinnot ja fyysinen halu.

Seksuaalinen hyvinvointi edistää ikääntyessäkin terveyttä. Itsetunnoltaan vahva ja tasapainoinen ihminen kykenee kohtaamaan elämän vaikeudet ja niiden vaikutukset seksuaalisuuteen. 

15. Koen olevani tällä hetkellä

erittäin tyytyväinen
tyytyväinen
en tyytyväinen, en tyytymätön
tyytymätön
erittäin tyytymätön
itsetuntooni
kehooni
sukupuoleeni
mielialaani
hyvinvointiini
fyysiseen kosketuksen määrään
fyysisen kosketuken laatuun
ihmissuhteisiini
seksuaaliseen haluuni
seksielämääni
kuulluksi tulemiseen

16. Olen parisuhteessa

17. Olen parisuhteessa ja koen olevani

erittäin tyytyväinen
tyytyväinen
en tyytyväinen, en tyytymätön
tyytymätön
erittäin tyytymätön
parisuhteeseeni
yhteiseen aikaamme
keskustelumme määrään
keskustelumme laatuun

18. Asiat, jotka vaikuttavat siihen, että OLEN TYYTYVÄINEN asiohin, joita kysyttiin kysymyksessä 15 sekä parisuhteessa olevilta kysymyksessä 17

19. Asiat, jotka vaikuttavat siihen, että EN OLE TYYTYVÄINEN asioihin, joita kysyttiin kysymyksessä 15 sekä parisuhteessa olevilta kysymyksessä 17

20. Huolehdin seksuaalisesta hyvivoinnista seuraavin tavoin:

21. Kokemuksiani viimeisen kahden viikon aikana kuvaa parhaiten (WEMWBS)

en koskaan
harvoin
silloin tällöin
usein
koko ajan
Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen
Olen tuntenut itseni hyödylliseksi
Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi
Olen ollut kiinnostunut muista ihmisistä
Minulla on ollut paljon energiaa
Olen käsitellyt ongelmia hyvin
Olen ajatellut selkästi
Olen ollut tyytyväinen itseeni
Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin
Olen tuntenut oloni itsevarmaksi
Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista
Minusta on tuntunut, että minua rakastetaan
Olen ollut kiinnostunut uusista asioista
Olen ollut hyvällä tuulella