Kysely asiakaskokemuksista kaava- ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn asiakaskokemuksista kaava- ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi kansalaisten näkökulmasta.

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta löytyy www.mrluudistus.fi -sivustolta.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.