Vähähiilisen rakentamisen osaamiskysely suunnittelijoille

Ympäristöministeriö on julkistanut vähähiilisen rakentamisen tiekartan, jonka tavoitteena on siirtyä säädösohjauksessa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen tarkasteluun vuoteen 2025 mennessä. Sen ensimmäisessä vaiheessa on kehitetty rakennuksen hiilijalanjäljen arviointimenetelmä, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Ympäristöministeriö kartoittaa nyt kyselyllä suunnittelijoiden näkemyksiä ja valmiuksia ottaa haltuun vähähiilistä rakentamista. Vastausten perusteella ympäristöministeriö yhdessä alan järjestöjen kanssa kehittää suunnittelijoille tarjottavaa vähähiilisyyttä edistävää koulutusta. 

Ennen kuin vastaat kyselyyn, lue taustoittava blogikirjoitus aiheesta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ynna_Muuta/Vahahiilisessa_rakentamisessa_on_potenti(48543)

1. Työtehtävä Pakollinen

2. Rakennus- ja kiinteistöalan työkokemus vuosina Pakollinen

4. Organisaatio

Organisaation nimi (vapaaehtoinen)

5. Muuta huomioitavaa