Sisäilmailmoitus

1. Toimintayksikkö

2. Tila/luokka/työhuone, jota ilmoitus koskee

3. Ongelma/ilmoituksen syy

4. Kyseisessä asiassa olen ollut yhteydessä

Kyllä
Ei
esimieheeni
työterveyshuoltoon
virastomestariin
muu, kuka

5. Ongelma, ilmoituksen syy on

6. Tarkempi kuvaus ongelmasta. Anna tähän mahdollisimman tarkkoja tietoja, jotta ongelman selvittäminen helpottuisi. Esim. kellonaika, jolloin huomasit ongelman, montako ihmistä tilassa oli silloin? Jos ongelmana on haju, kuvaile se mahdollisimman tarkasti. Pystytkö paikallistamaan ongelman tarkemmin tilassa? tms.

7. Voit jättää tähän yhteystietosi, mikäli haluat palautetta mahdollisista toimenpiteistä. Lisäksi yhteystietosi voivat helpottaa sisäilmatilanteen selvittelyä, koska silloin sinulta voidaan kysyä lisätietoja asiasta. Tietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä niistä kerätä rekisteriä Tietojasi säilytetään mahdollisten tutkimusten ja toimenpiteiden vaatiman ajan.

8. Annan luvan käyttää lomakkeella mahdollisesti antamiani henkilötietoja ilmoittamani sisäilmaongelman selvittelyn ajan. Lomakkeen tiedot vastaanottaa REDUn kiinteistöpalvelut ja valitsemasi toimintayksikön virastomestari. Tämä kysymys on pakollinen