Sisäilmailmoitus

1. Toimintayksikkö Tämä kysymys on pakollinen

2. Tila/luokka/työhuone, jota ilmoitus koskee
Määrittele tila tarkkaan, jotta mahdolliset tutkimukset ja korjaustoimet voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan.
Tämä kysymys on pakollinen

3. Ongelma/ilmoituksen syy Tämä kysymys on pakollinen

4. Kyseisessä asiassa olen ollut yhteydessä
(Mikäli tunnet saaneesi oireita sisäilmasta, sinun on aina otettava yhteyttä työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveyden huoltoon.)

Kyllä
Ei
esimieheeni
työterveyshuoltoon
virastomestariin
muu, kuka

5. Ongelma, ilmoituksen syy on

6. Tarkempi kuvaus ongelmasta. Anna tähän mahdollisimman tarkkoja tietoja, jotta ongelman selvittäminen helpottuisi. Esim. kellonaika, jolloin huomasit ongelman, montako ihmistä tilassa oli silloin? Jos ongelmana on haju, kuvaile se mahdollisimman tarkasti. Pystytkö paikallistamaan ongelman tarkemmin tilassa? tms. Tämä kysymys on pakollinen

7. Sähköpostiosoitteesi
Tarvitsemme yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja sisäilman tutkimista varten.
Tämä kysymys on pakollinen

8. Annan luvan käyttää lomakkeella mahdollisesti antamiani henkilötietoja ilmoittamani sisäilmaongelman selvittelyn ajan. Lomakkeen tiedot vastaanottaa REDUn kiinteistöpalvelut ja valitsemasi toimintayksikön virastomestari. Tämä kysymys on pakollinen

9. Olen Tämä kysymys on pakollinen

Tietosuoja ja tietoturva
Tämä lomake käyttää ssl -suojattua yhteyttä. Lomakkeelle kirjatut tiedot tallentuvat Webropol -järjestelmään. Tieto uudesta sisäilmailmoituksesta välittyy toimintayksikön virastomestarille, työsuojelupäällikölle ja kiinteistöpäällikölle, jotka voivat käydä katsomassa järjestelmästä tiedot suojatulla yhteydellä. Ilmoituksen yhteydessä antamiesi henkilötiejen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Lisätietoa tyosuojelu@redu.fi. | Tietosuojaseloste |

Kaikki ilmoitukset käsitellään sisäilmatyöryhmässä ilman ilmoittajan henkilötietoja.