Waldemar von Frenckell 2019

1. Lippukunta / Kår

2. Täyttäjän yhteystiedot

3. Hanke / Projekt

4. Haettava avustus / Ansökt bidrag

5. Allekirjoitus / Underskrift

Tulostetut lomakkeet allekirjoitetaan ja lähetetään Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:lle osoitteeseen:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -apuraha
Töölönkatu 55
00250 Helsinki

De utskrivna blanketterna undertecknas och postas till Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -understöd
Tölögatan 55
00250 Helsingfors