Citycons hållbarhetsundersökning

Citycons köpcentrum ligger i samhällets hjärta, där kunderna bor och arbetar.
På Citycon anser vi att hållbarhet är en av hörnstenarna när det gäller att skapa värde på lång sikt. Vi satsar på hållbar utveckling, starka etiska principer och på att bidra till lokalsamhället.

Nu vill vi höra vad ni, våra besökare, har att säga.
 

Vad tycker du att vi bör fokusera på för att göra våra köpcentrum hållbarare? 

2. Nedan finns en lista över hållbarhetsfrågor som rör köpcentrum. Hur viktiga tycker du dessa är när det gäller att göra ditt lokala köpcentrum mer hållbart? 
(1 = inte viktigt alls, 2 = inte jätteviktigt, 3 = neutralt, 4 = ganska viktigt, 5 = jätteviktigt, vet inte)
Obligatorisk

1
2
3
4
5
vet inte
Energieffektivitet
Minskning av växthusgasutsläpp
Miljöcertifiering för köpcentren
Enkel åtkomst med kollektivtrafiken
Aktivt deltagande i och aktiv utveckling av lokala samhällen
Avfallshantering och återvinning
Minskad vattenförbrukning
Ansvarsfull förvaltning av leverantörskedjan
Etisk företagsstyrning och transparens
Hälsa och säkerhet på köpcentrumet