Hygienia sisätiloissa -kysely

Rakennustietosäätiö RTS sr kehittää jatkuvasti rakennusalalle alan yhteisesti hyväksymiä tietopalveluita ja tuotteita.

Tällä hetkellä Suomessa tai muuallakaan maailmassa ei ole olemassa hygieeniselle sisätilalle tarkkaa määrittelyä, joka auttaisi esimerkiksi tilan suunnittelussa. Hygieeninen sisätila tarkoittaa kiinteistön sisätilaa, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota terveellisyyteen ja puhtauteen. Sisätila voi olla esimerkiksi yksi huone, julkisen kiinteistön aula, sairaalan odotustila, leikkaussali tai asunnon kylpyhuone, ja siihen kuuluvat sisäilma, pinnat ja vesi, jos sisätilassa on vesipiste.

Tällä kyselyllä Rakennustietosäätiö kerää tietoa siitä, koetaanko sisätilan hygieniaa arvioiva määrittely tarpeelliseksi. Määrittely voisi olla esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen kaltainen, jolloin se ei ole suoraan rakennusalaa velvoittava, mutta kuitenkin merkittävä apu ja ohje esimerkiksi sisätilan suunnitteluun. Sisätilan hygieniaa voisi arvioida ja ohjeistaa myös esimerkiksi standardin tai sertifikaatin avulla.

Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, aletaanko määrittelyä luoda, ja jos, niin millaista määrittelyä aletaan kehittää. Vastausaika päättyy 28.10.2018. Vastaajien kesken arvotaan Alvar Aallon asuntosuunnittelun helmet esittelevä Alvar Aalto Homes -kirja. Kiitos vastauksista jo etukäteen!

1. Yhteystiedot

Nimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Yritys/organisaatio

2. Tietosuoja ja tietojen käyttö

3. Mikä on pääasiallinen toimialanne?

4. Millä teollisuudenalalla toimitte?

5. Mikä on yrityksenne/organisaationne henkilökuntamäärä?

6. Mikä on toimenkuvanne organisaatiossa? (voit valita useita)

7. Onko organisaatiossanne käytetty Rakennustiedon RT-ohjekortteja RT 91-11249 Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet, RT 91-11250 Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu tai KH 60-00632 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto?

8. Olitko tyytyväinen käyttämääsi Yleiset perusteet -ohjeeseen?

9. Olitko tyytyväinen käyttämääsi Tilasuunnittelu -ohjeeseen?

10. Olitko tyytyväinen käyttämääsi Siivous ja huolto -ohjeeseen?