pois

                      Lokkiharjun-Lokkisaaren ja Torialueen kehittäminen
 
Kysely liittyy Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeeseen, jolla pyritään löytämään keinoja maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen.

Valtimon kunnassa kehitettäviksi alueiksi on otettu Lokkiharjun – Lokkisaaren virkistys- ja urheilualue sekä taajaman keskusta Valtimotalon ympäristöstä (Torialue). Suunnittelu kohdistuu näille alueille, mutta muita alueen käyttöön ja saavutettavuuteen liittyviä ideoita voi myös esittää.

Lokkiharjun suunnittelualue rajautuu idässä puretun kesäteatterin kohdalle ja luoteessa hautausmaan pohjoisreunan tasalle.

Torialueen suunnittelualueeseen kuuluvat kirjaston alue ja viereinen pysäköintialue, Valtimontalon ympäristöineen (pysäköintialueet), Osuuspankin, apteekin ja vanhan liiketalon alueet. Alue rajautuu pohjoisessa koulukeskukseen, idässä kirkkoharjuun, etelässä kunnantaloon ja lännessä Keskustiehen ja Sykekujaan
Suunnittelualueiden likimääräinen rajaus sinisellä katkoviivalla