Ehdota aihettaEhdota aihetta -lomakkeella voit ehdottaa aihetta hoitosuosituksen, hoitotyön suosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi. Palvelu helpottaa kansallisesti tärkeiden terveydenhuollon menetelmien, kuten lääkkeiden, laitteiden, toimenpiteiden ja hallinnollisten tukijärjestelmien tunnistamista.

Uusia aiheita etsitään yhteistyössä
Suosituksia ja menetelmäarvioita laativat Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus, Palveluvalikoimaneuvosto Palko sekä Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA yhdessä arviointiverkoston kanssa.
 
Hoitotyön suositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden laatimia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus

Hoitoteknologioiden/terveydenhuollon menetelmien arviointi (HTA, health technology assessment) tuottaa tietoa menetelmien vaikutuksista, haitoista ja kustannuksista kansainvälisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen.
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tuottaa tietoa arvioitavan lääkehoidon terveysvaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta vertailuhoitoon verrattuna.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä väestön terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/Käypä hoito

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO antaa suosituksia siitä, mitkä tutkimukset sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Tavoitteena ovat mahdollisimman hyödylliset, turvalliset ja kustannusvaikuttavat terveydenhuollon menetelmät.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO
 
FinCCHTA  ylläpitää Ehdota aihetta -palvelua ja välittää ehdotukset eteenpäin. Aiheesta riippuen lopullisen päätöksen arvioinnin tai suosituksen tekemisestä tekee Duodecim, Fimea, Hotus, Palko tai FinCCHTA. Ehdotusta ei voi tehdä nimettömänä, mutta ehdottajan nimeä ei julkaista. Yhteystietoja tarvitsemme tarkentavia kysymyksiä varten, mikäli ehdotus etenee toteutusvaiheeseen.  Tietosuojaseloste (pdf).

Muista perustella ehdotuksesi huolellisesti, jotta sen käsittely etenisi mahdollisimman sujuvasti. Jos sinulla on lomakkeen täyttämiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen fincchta@ppshp.fi.