Föreslå ämneMed formuläret “Föreslå ämne” kan du föreslå ämne för att göra upp en metodutvärdering i vårdrekommendation, rekommendation i vårdarbete eller en metodutvärdering i hälsovård. Tjänsten hjälper att känna igen de metoderna inom nationellt viktiga metoderna inom hälsovård, såsom medicinerna, apparaterna och administrativa stödsystemen.

Nya ämnen sökes i samarbete

Rekommendationer och metodutvärderingar görs upp av Forskningsstiftelse för vårdarbete Hotus, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Finska Läkarföreningen Duodecim, Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (Palko) samt Nationella HTA-koordinationsenheten FinCCHTA tillsammans med bedömningsöverläkare.
 
Rekommendationerna i vårdarbete är ställningstaganden uppgjorda av experter i vårdarbete. De tar ställning till undersöknings- och vårdalternativ, hur användbara de är och hur de påverkar.
Forskningsstiftelse för vårdarbete Hotus

Utvärdering av metoderna inom vårdteknologi/hälsovård (HTA, health technology assessment) producerar information om metodernas påverkan, nackdelar och utgifter genom att använda internationellt godkända metoder. I utvärderingen sammanställs och förenas det bästa möjliga information som finns till förfogande för att stödja hälsopolitiska och kliniska beslut.
Nationella HTA-koordinationsenheten FinCCHTA

Att utvärdera medicinernas värde ekonomiskt och vårdmässigt producerar information om den medicinska vårdens hälso- och utgiftspåverkan när man jämför dem med jämförelsevården.
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

God medicinsk praxis -rekommendationerna är obundna nationella vårdrekommendationer som baserar sig på bevis. I rekommendationerna behandlas frågor gällande befolkningens hälsa och sjukdomar och hur man vårdar och förebygger dem.
Finska Läkarföreningen Duodecim/God medicinsk praxis

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (Palko) ger rekommendationer gällande vilka undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder hör till hälsovårdens tjänsteutbud i Finland. Som mål är så nyttiga, säkra och utgiftspåverkande metoder inom hälsovården som möjligt.
Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården Palko

FinCCHTA upprätthåller tjänsten “Föreslå ämne” och vidarebefordrar förslagen. Beroende på ämnet tar Duodecim, Fimea, Hotus, Palko eller FinCCHTA beslutet om utvärderingen eller rekommendationen ska göras. Man kan inte göra förslaget anonymt men namnet på den som gjort förslaget publiceras ej. Kontaktuppgifterna behövs för närmare frågor ifall förslaget går vidare till fullbordningsfasen. Dataskyddsbeskrivining (pdf).

Kom ihåg att motivera ditt förslag omsorgsfullt, så att det blir behandlat så smidigt som möjligt. Om du har frågor angående att fylla i formuläret, skriv till fincchta@ppshp.fi.