Nominering till miljöpris

Miljöpriset är instiftat för att uppmärksamma och belöna betydelsefulla insatser i miljö- och hållbarhetsfrågor i Hjo kommun. Miljöpriset ska delas ut till ett företag verksamt i Hjo kommun, enskild/enskilda personer, organisationer eller sammanslutningar med anknytning till Hjo kommun för insatser som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att minska miljöpåverkan och främjat livskvaliteten för hjoborna och därmed bidragit till en hållbar kommun. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet. Kommunala verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte nomineras.

1. Förslag till pristagare

2. Motivering

Lämna så fullständiga uppgifter som möjligt, gärna med stöd av bifogade handlingar.

3. Bifoga filer som styrker din motivering

Du kan nu bifoga en eller flera filer från din dator till ditt svar. Klicka på bläddra och ladda upp för att bifoga ett dokument. Klicka på papperskorgen för att radera en fil.

4. Förslagslämnare