Inkomstdatasystemet och redovisning av löner fr.o.m 1.1.2019, Vasa 3.5.2018
1. Deltagaruppgifter
Förnamn
Efternamn
Titel
Mobiltelefonnummer
E-post
Adress
Postnummer
Ort
Kommun/Organisation
2. Adress (hemadress) för Kommuntorget-tidningen om annan än ovan
3. Specialdiet/allergier
4. Tilläggsuppgifter
5. Faktureringsadress
6. FO-nummer
7. Jag önskar e-faktura
8. e-faktura-adress
9. Skicka info om Kommunförbundets kurser och evenemang till min e-post
10. Sparandet av mina uppgifter