Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen lukuvuodeksi 2019-2020/ Registration to the heritage language lessons in schools year 2019-20

ILMOITTAUTUMINEN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEEN TAI ULKOMAILLA HANKITUN KIELEN YLLÄPITO-OPETUKSEEN

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat asuneet vuosia ulkomailla ja haluavat ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen. Opetus arvioidaan oppilaan todistukseen vuosittain ja se on opetussuunnitelman mukaista.Toisen asteen opiskelijat voivat hakea kurssisuoritusta omasta oppilaitoksestaan osallistumistodistuksen perusteella.
Kyseessä ei ole kielikerho, vaan opetus ja kielenoppiminen vaativat sitoutumista. Opetusta järjestetään Jyväskylän eri kouluilla. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuitenkin kuulua oppilaita esikoululaisista lukiolaisiin. Oppilaat voivat olla eri kouluista ja kunnista.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Pia Bärlund, 014-266 4889, pia.barlund@jkl.fi

1. Kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Lainmukaisuus tarkoittaa sitä, että henkilötietoja kerätään vain tiettyä laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaalla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mitä tarkoitusta varten hänen henkilötietojaan käsitellään.

Oman äidinkielen opetuksen ilmoittatuminen annetaan kielen opettajalle ja opiskelu reksiteröidään oppilaan oppilaskortille.