Programmet Organisationerna med i förändringen Kartläggning av utgångsläget och enkät för uppföljningen av de allmänna målen med projekten Organisation 2.0 i landskapen 

Bästa organisation eller myndighetsaktör
 
Social- och hälsovårdsministeriet har inlett tre Finland 100 år-understödsprogram för åren 2017–2020. Programmen syftar till att minska ojämlikhet, förbättra funktionsförmågan för personer i arbetsför ålder och att utveckla organisationsverksamheten.
Enkäten hänför sig till ett av programmen, Organisation 2.0, som består av 17 projekt i landskapen, genom vilka också den finländska organisationsverksamheten organiseras så att strukturen stöder social- och hälsovårds- samt landskapsmodellen. Programmet har som mål att förbättra medborgarnas påverkningsmöjligheter i ärenden som gäller social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen genom att stärka organisationernas förändringsberedskap och samarbete med lokala aktörer. Samtidigt stärks kommunernas och organisationernas arbete för att främja välfärd och hälsa. Medborgarna aktiveras och organisationsarbetet synliggörs och därtill sporras organisationerna att utveckla nya verksamhetsformer.
Enkäten innehåller fyra frågor/påståenden, som vi önskar att både organisationerna och myndighets­aktörerna i landskapen tar ställning till och ger synpunkter på. Vi ber er också kort motivera er bedömning i den tomma rutan i slutet av varje fråga. Utifrån svaren och motiveringarna får vi en helhetsbild av på vilket sätt programmets allmänna mål har uppnåtts samt på vilket sätt organisationernas roll och ställning syns i landskapen.
 
Den här undersökningen är en uppföljning till den första undersökningen som 
genomfördes vinter 2018. Undersökningen kommer att göras en gång till under vintern år 2020. 
 

Vi önskar få era svar senast den 28 februari 2019.

 
I enkätens bakgrundsuppgifter begärs uppgifter om svarandens organisation och namn, men alla uppgifter kommer att rapporteras så att enskilda svar inte kan identifieras.
 
Programmet Organisation 2.0: med i förändringen koordineras av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Projektets webbplats finns på https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/jarjesto-2.0-mukana-muutoksessa.html 

Närmare information om både projektet och enkäten ger


projektchef                                   specialsakkunning
Tarja Bergström                           Päivi Rouvinen-Wilenius
040 530 2221                               040 519 4092                             
tarja.bergstrom@soste.fi              paivi.rouvinen-wilenius@soste.fiTack för era svar redan på förhand!