ANMÄLAN TILL NOMADSKOLAN

Välkommen till Nomadskolan/Kulkuri! Anmäl eleven till läsåret 2019-2020 här.

1. Elevens

2. Kön

3. Språk som talas inom familjen (av vem), förkunskaper i svenska/finska (fritt formulerat)

4.
Finländsk skola som eleven tidigare varit inskriven i (läsår och undervisningsspråk)

5.
Studerar eleven i en annan skola?

6. Namn på nuvarande skola, inskrivningsår vid denna skola, undervisningsspråk, årskurs

7.
Konstaterade (När? Av vem?) specifika inlärningssvårigheter eller annat som kan påverka skolgången.

8. Elevens handledare hemma

9. Handledarens namn, e-post, telefonnr

10. Vårdnadshavare

11. Leveransadress

12. Betalare

13. Vårdnadshavarens faktureringsadress

14. Arbetsgivarens faktureringsadress

15. Eleven deltar i Nomadskolans verksamhet, välj

16. Önskar bli formellt bedömd enligt finländska läroplanens kriterier

KURS OCH LÄROMEDEL

17. Modersmål och litteratur

18. Jag beställer läromedel via Nomadskolan

19. Finska enligt den finländska läroplanen

20. Jag beställer läromedel via Nomadskolan

21. Jag beställer Ebban (e-bibliotek) för extra 7 eur