Anmälan om deltagande i Världens största föräldrakväll

Hej!

 

Välkommen att delta i evenemanget Världens största föräldrakväll 12.11.2018 kl. 18.00–19.30!

Vi samlar in anmälningar för att kunna ge information. Vi sänder informationen i e-postmeddelande när materialet för kvällen är färdigt.

 

Fint att ni deltar i evenemanget!

Kontaktuppgifter