Delkurs 1 och 2: SBAR/NEWS

BAKGRUND
Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillstånd.

I Värmland görs en gemensam satsning för landsting och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation.

Satsningen innefattar grundutbildning och instruktörsutbildning till medarbetare i Värmlands kommuner och landstinget Värmland samt förvaltning för långsiktighet och kontinuitet.

SYFTE
Efter kursen kan du hålla utbildningar i SBAR/NEWS.

MÅLGRUPP
SBAR/NEWS-instruktörerna skall vara leg. sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.

Datum: 20 mars och 25 september
Tid:09:00-15:00
Plats: KTC, Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad. Hus 25, hiss R plan 3.
Kursavgift: 1 400 kronor. Anmälan är bindande, men du kan alltid skicka en ersättare vid förhinder. Vi bjuder på kaffe/the samt smörgås och frukt. Möjlighet finns att förvara och värma matlåda.
Sista anmälningsdag: Två veckor innan aktuellt utbildningtillfälle
Vid förhinder kontakta ktc@regionvarmland.se.se eller tfn. 054-61 45 75

INNEHÅLL
SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) är ett kommunikationsverktyg som bidrar till effektiv kommunikation vilket är en förutsättning för en god och säker vård

NEWS (National Early Warning Score) är ett objektivt bedömningsinstrument för att tidigt upptäcka patienter som försämras så att de kan erhålla rätt vård i rätt tid.

  • Genomgång av kommunikationsverktyget SBAR
  • Genomgång av bedömningsinstrumentet NEWS
  • Praktiska övningar
  • Implementering i verksamheten

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning delkurs 1 och 2 har du som instruktör möjlighet att utbilda dina medarbetare på hemmaplan. Beräknad tidsåtgång cirka 2 h/delkurs. Rekommenderas cirka 10 deltagare per instruktör och utbildning. Tänk på att avsätta tid för förberedelser inför utbildningen.

UTBILDNINGSKONCEPTET
Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland
Konceptet innefattar fyra delkurser för dig som instruktör och därefter erbjuds nätverksträffar för instruktörer, som stöd i fortsatt arbete.

ANMÄLAN
Gör din anmälan nedan. Max 12 deltagare.

UTBILDARE
Kliniskt träningscentrum, KTC, Region Värmland

INFORMATION
För mer information om utbildningsinnehåll vänligen kontakta:
KTC, Kliniskt träningscentrum, ktc@regionvarmland.se eller tfn 054-61 45 75,


 

Ange kurstillfälle Den här frågan är obligatorisk

Kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

Ange eventuella allergier eller specialkost Den här frågan är obligatorisk

Vi bjuder på the, kaffe och smörgås/frukt

Ange allergi eller specialkost Den här frågan är obligatorisk