Palaute STEAn avustusoppaasta

1. Avustusopas on mielestäni hyödyllinen

(Arvioi vastauksesi asteikolla 1= ei lainkaan, 3= melko hyödyllinen,  5= erittäin hyödyllinen)

1
2
3
4
5
Ei lainkaan
Kyllä, erittäin

2. Avustusoppaan sisältö kattaa kaikki tarvittavat aihealueet

(Arvioi vastauksesi asteikolla 1= oppaasta puuttuu paljon ohjeita, 3= sisältö on melko kattava, 5= Opas on mielestäni kattava.)

1
2
3
4
5
Ei, oppaasta puuttuu paljon oleellisia ohjeita
Kyllä, opas on mielestäni kattava

3. Oppaan ohjeet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä

(Arvioi vastauksesi asteikolla 1= ei, ohjeet eivät ole selkeitä ja ymmärrettäviä, 3= ohjeet ovat melko selkeitä ja ymmärrettäviä, 5 = ohjeet ovat erittäin selkeitä ja ymmärrettäviä)

1
2
3
4
5
Ei
Kyllä

4. Lisätietoja

Nämä oppaan ohjeet olivat mielestäni epäselviä:

5. Lisätietoja

Oppaasta puuttuivat ohjeet näistä aiheista:

6. Vapaa sana!

Tässä voit antaa meille palautetta mistä tahansa ohjeista.