Tilitoimistojen asiakasraatien haku 2019

1. Tilitoimistonne henkilöstön lukumäärä Tämä kysymys on pakollinen

2. Tilitoimistonne asiakasyritysten määrä Tämä kysymys on pakollinen

3. Asiakasraadit kokoontuvat kuudella paikkakunnalla. Valitkaa, minkä paikkakunnan raatiin haluatte osallistua? Tämä kysymys on pakollinen

4. Onko tilitoimistonne auktorisoitu tilitoimisto Tämä kysymys on pakollinen

5. Mitä asiointimuotoa käytätte tietojen ilmoittamiseen Verohallintoon (asiakasyritysten tuloveroilmoitukset, tulorekisteri-ilmoitukset, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset jne.)? Tämä kysymys on pakollinen

6. Sähköinen ilmoittaminen: mitä seuraavista ilmoituksista toimistonne antaa sähköisesti? Tämä kysymys on pakollinen

7. Hoitaako tilitoimistonne Tämä kysymys on pakollinen

8. Onko tilitoimistollanne valmius osallistua myös etätapaamisiin (Skype-kokous)? Tämä kysymys on pakollinen

9. Vapaa sana

10. Yhteystiedot Tämä kysymys on pakollinen