DIGIMARKKINOINNIN JATKUVA OPPIMINEN – PILOTTIYHTEISTYÖ

1. Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään digimarkkinoinnin osaamista yhdessä Haaga-Helian markkinoinnin opiskelijoiden ja asiantuntijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa?

2. Yrityksemme on kiinnostunut kehittämään jatkuvaa oppimista seuraavilla aihealueilla:

3. Meille voi toimittaa lisätietoa piloteista

4. Yhteystietonne:

Yhteystietoja käytetään vain pilottien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän tiedon välittämiseen eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille.