Intresseanmälan: eTwinningsseminarium 'Creative use of ICT in Kindergarten', Oslo 31.5-2.6.2018
1. Beskriv kort hur du använder digital teknik med förskolebarnen
2. Vad ser du att ett eTwinningprojekt kunde tillföra (dig, din förskola och undervisningsgruppen)?
3. Skriv en kort motivering på varför just du borde få en plats på seminariet?
4. Jag förbinder mig att delta i hela seminariet och att hitta en eller flera projektpartner under seminariet
5. Jag har deltagit i ett internationellt eTwinningsseminarium förut.
6. Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
Mobil
E-post
Förskola
Kommun
Ålder på din elevgrupp