Vuoden luottamushenkilön valinta 2019


Ehdotus sähköliittolaiseksi vuoden luottamushenkilöksi

Vuoden luottamushenkilön valinnan tarkoituksena on tuoda esiin luottamushenkilön tärkeys työpaikalla, niissä pienimmissäkin työyhteisöissä. Tarkoitus ei ole huomioida vain luottamushenkilöä, joka on ollut tehtävässään monia vuosia, vaan myös vähemmän aikaa toiminut henkilö voi olla nimityksen arvoinen. Ehdokkaaksi voidaan asettaa Sähköliittoon kuuluva pääluottamusmies, luottamusmies, työosaston luottamusmies, yhteyshenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamies.

Esityksiä vuoden luottamushenkilöksi voivat tehdä ammattiosastot, työhuonekunnat ja Sähköliiton jäsenet.

Ehdotukset vuoden luottamushenkilöksi käsitellään jäsenpalveluasiain johtokunnassa. Ehdokaista valitaan 3 ehdokasta jatkoon. Heistä tehdään juttu Vasamaan, kotisivuille ja Facebookiin.

Kevään luottamushenkilöseminaariin osallistujat valitsevat vuoden luottamushenkilön. Vuoden luottamushenkilöksi valittu palkitaan 500 euron matkalahjakortilla.

Ehdokkaat tulee ilmoittaa liittoon 31.12.2018 mennessä.

Esitän vuoden luottamushenkilöksi

1. Henkilön nimi Pakollinen

2. Henkilön tehtävä Pakollinen

3. Henkilön työpaikka Pakollinen

4. Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi henkilö olisi sopiva vuoden luottamushenkilöksi

4.1 Kuvaus henkilön osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista henkilöstön edustajana Pakollinen

(esim. x-henkilö tuntee tes-/työsuojeluasiat erinomaisesti, on aktiivisesti kouluttanut itseään vuosien varrella, ottaa aina selvää uusista asioista ja on henkilöstön edustajana hyvä ja luotettava neuvottelija, aktiivinen ja innokas tms.)

4.2 Kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta Pakollinen

(esim. x-henkilö pystyy neuvottelemaan tiukastikin työnantajapuolen kanssa, mutta kuitenkin siten, että asiat etenevät ja välit työnantajaan pysyvät kunnossa tms.)

4.3 Kuvaus henkilön erityissaavutuksista henkilöstön edustajana (esimerkein) Pakollinen

(esim. x-henkilö neuvotteli henkilöstölle "edullisen" kiky-sopimuksen työnantajan kanssa tms.)

4.4 Kuvaus henkilöstä ihmisenä Pakollinen

(esim. x-henkilö on sitoutunut, toimelias, aktiivinen, luotettava, huomioonottava tms.)

4.5 Muuta huomioon otettavaa henkilössä, jota esitän vuoden luottamushenkilöksi

(esim. x-henkilö on vapaa-ajallaan monessa mukana, mutta silti hänellä riittää aina aikaa ay-hommille tms.)

5. Toimiiko henkilö ammattiosastossa ja/tai liitossa aktiivisesti ja missä tehtävässä?

5.1 Missä?

6. Ehdottajan yhteystiedot Pakollinen

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Paina lopuksi vielä Lähetä painiketta tallentaaksesi vastauksesi. Kiitos!