Valma päättökysely

1. Opiskelupaikkakunta Tämä kysymys on pakollinen

2. Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

3. Valma-koulutuksesta on ollut minulle hyötyä Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

4. Miten olen hyötynyt Valma-koulutuksesta Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita useamman vaihtoehdon

5. Opiskeluympäristöni oli turvallinen Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

6. Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

7. Koin kuuluvani opiskeluyhteisööni Tämä kysymys on pakollinen

8. Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty Valma-koulutuksen aikana Tämä kysymys on pakollinen

9. Koin kuuluvani VALMA-ryhmääni Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1