FinLapset - Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi Palautekysely kuntakohtaisista tulostiivistelmistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tuloksia Suomessa asuvien 2–16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä ja pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosilta 2014–2018. Tiedot on esitetty interaktiivisen karttaesityksen sekä kuntakohtaisten tulostiivistelmien avulla.

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää ensimmäistä kertaa julkaistavien kuntakohtaisten tulostiivistelmien toimivuutta ja hyödyllisyyttä, jotta tulosten esitettävyyttä voidaan jatkossa kehittää. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli kuntakohtaiset tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niissä havaitaan virheitä.