Palaute kokemustiedon hyödyntämisestä sote-yksikössä

Kokemustoimijat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeen entistä parempaan tunnistamiseen

1. Työskentelen? Tämä kysymys on pakollinen

3. Millaisessa roolissa kokemustoimija toimi yksikössänne?

4. Arvioi kutakin väittämää asteikolla 1-5.
(1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä väittämän kanssa.)

1
2
3
4
5
Kokemustiedon käyttäminen oli hyödyllistä.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustoimija auttoi ymmärtämään potilaan/asiakkaan näkökulmaa käsiteltävässä asiassa.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustieto täydensi ammatillista näkökulmaa käsiteltävässä asiassa.  Tämä vaihtoehto on pakollinen
Kokemustoimijoita tulisi hyödyntää systemaattisemmin kehittämisessä, suunnittelussa tai koulutuspäivissä  Tämä vaihtoehto on pakollinen

5. Miten kokemustoimija onnistui mielestäsi tällä kertaa tehtävässään
(arvio kouluarvosanoin)
Tämä kysymys on pakollinen

4
5
6
7
8
9
10

6. Suositteletko kokemustiedon hyödyntämistä muille kollegoille? Tämä kysymys on pakollinen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti

7. Voit tarkentaa vastauksiasi, tai antaa muuta palautetta!