Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, MYP

Kerro mielipiteesi palvelustamme!


Asteikko

1 = täysin eri mieltä / huono 
2 = eri mieltä / melko huono 
3 = en osaa sanoa / ei hyvä eikä huono
4 = samaa mieltä / hyvä
5 = täysin samaa mieltä / erittäin hyvä

1. Arvioi saamaasi palvelua:

1
2
3
4
5
Palvelu on asiantuntevaa
Tulevaisuudensuunnitelmani ovat selkiintyneet
Olen ollut itse aktiivinen palvelun aikana
Palvelu on parantanut mahdollisuuksiani työllistyä

2. Onnistuminen:

1
2
3
4
5
Yleisarvosana palvelulle
Suosittelisin palvelua tutuilleni

3. Asuinkunta

4. Ikä

5. MYP-asiakkuuteni kesto:

6. Mikä palvelussa on ollut hyvää?

7. Miten palvelua voisi parantaa?

Kiitos!
Vastauksia hyödynnetään palvelumme kehittämisessä.