A-Kiltakysely 2018

Tällä kyselyllä haemme tietoa Tampereen A-Killan toiminnan seuraamista ja kehittämistä varten.  

Kyselyyn vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti. Vastauksesi on meille tärkeä!
1. Oletko Tampereen A-Killan jäsen
2. Sukupuoli
3. Ikä vuosina
Ikäni on:
4. Asemasi työmarkkinoilla
5. Kauanko olet ollut mukana A-Killan toiminnassa
6. Miten olet mukana A-Killassa (voit valita useita vaihtoehtoja)
7. Asioin ensisijaisesti
8. Toimitko tai oletko toiminut vapaaehtoisena Tampereen A-Killassa?
9. Kuinka usein toimit vapaaehtoisena Tampereen A-Killassa?
10. Mikä saa sinut toimimaan vapaaehtoisena Tampereen A-Killassa?
11. Saatko tarpeeksi tukea toimiessasi vapaaehtoisena?
12. Mitkä asiat koet toimiviksi Tampereen A-Killan vapaaehtoistoiminnassa?
13. Mitä kehitettävää näet Tampereen A-Killan vapaaehtoistoiminnassa?
14. Miksi olet tullut mukaan A-Killan toimintaan (voit valita useita vaihtoehtoja)
15. Anna arvosana 1-10 seuraaville väitteille. 1=ei pidä paikkaansa, 10=pitää ehdottomasti paikkansa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Koen olevani tervetullut A-Killan toimintaan
A-Killan toimintaan on helppo palata retkahduksen jälkeen
A-Kilta on auttanut minua
A-Killassa toimintaan osallistuminen on helppoa
Olen mielelläni mukana järjestämässä toimintaa A-Killassa
A-Kilta kannustaa vapaaehtoistoimintaan
16. Anna arvosana 1-10 seuraaville väitteille. 1=ei pidä paikkaansa, 10=pitää ehdottomasti paikkansa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Olen kiinnostunut A-Killan vapaaehtoistoiminnasta
Tiedän mitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Tampereen A-Killassa on
Koen, että minulla on mahdollisuus osallistua A-Killan vapaaehtoistoimintaan niin halutessani
Tiedän mistä saan lisätietoa A-Killan vapaaehtoisena toimimisen mahdollisuuksista niin halutessani
17. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä asioita A-Killan toiminnassa?
18. Miten A-Kilta on tukenut sinun tai läheisesi elämää?
19. Mitä asioita tulisi kehittää tai uudistaa A-Killan toiminnassa?
Lähetä kysely painamalla seuraava-painiketta