Undersökningen är anonym
Hur många mål ingår i Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål?
Vilket östgötskt företag ansvarar för Sveriges pantsystem av PET-flaskor och ser till att varje pantad flaska eller burk så småningom blir en ny?
Linköpings kommun har i politisk enighet fastlagt ett mål när kommunen ska vara koldioxidneutral. Till vilket år är målet satt?
Östergötland har utmärkta förutsättningar för att ställa om till förnybara bränslen. Vi är ett mecka för biogas, med både forskningscentra och flera företag, men också företag som Energifabriken, Agroetanol, Gasum och Chargestorm. Det är bara ett förnybart alternativ som inte finns representerat bland de östgötska företagen. Vilket då?
Vilken fråga vill du ha svar på i kommande undersökningar av Affärstaden och Webropol?